Varför anlita Birgitta Möller?

  • Jag är certifierad CV-skribent vilket betyder att jag genomgått en krävande utbildning med många delprov och är specialist på CV-strategier, format och layout, kundpositionering, hur man bygger personligt varumärke och hur man skriver LinkedIn-profiler.

    Detta betyder också att varje ansökningsbrev, konsult-CV, Linkedin-profil och CV är individuellt utformat både vad gäller innehåll och layout, jag använder inga mallar.
  • Ofta anlitad när det gäller utbildningsmaterial och karriärböcker. Exempel på vad jag gör har blivit utvalt till internationella karriärböcker publicerade av CV-branschens legendarer – båda mina bidrag valdes ut bland ≈400 bidrag som över 100 CV-skribenter skickat in, 20% av bidragen antogs (till första upplagan), och mitt bidrag valdes ut av ≈100 bidrag som skickats in till andra upplagan där 15 CV valdes ut.
  • Jag har även fått bidrag utvalda (2016, 2017 och 2018) att ingå i utbildningar som världens ledande CV-utbildnings- och certifierings-organisation håller.
  • Jag är uppdaterad när det gäller trender inom CV och Linkedin.
  • Alla dokument som skrivs på engelska korrekturläses av en amerikansk korrekturläsare, bosatt i USA, som är specialiserad på att korrekturläsa just CV och LinkedIn-profiler.

Är du redo att sätta igång?