Undvik detta i din LinkedIn-profil!... 25 januari 2014

Den här personen har valt en yrkesprofil - headline - som:

INTE ger några bra ledtrådar till vilken yrkeskompetens en arbetsgivare kan ha nytta av. INTE innehåller några sökbara nyckelord. Få HR-personer (rekryterare) kommer skriva in "professional tourist" när de letar ny personal. Dessutom har personen valt en bransch - Medical Devices - som inte alls stämmer med de branscherfarenheter som finns uppräknade i själva profilen.