TIPS - profilfoto och LinkedIn... 28 april 2016

"- Vad vill du att de som tittar på ditt profilfoto skall tänka?" Detta är en av de saker jag tar upp när jag föreläser om LinkedIn - eller pratar CV. Men på LinkedIn är din profil tillgänglig 24/7/365 - hur du ser ut på ditt foto spelar roll. Vilket intryck vill du förmedla?