Snart publicerad i USA... 30 november 2015

Den 27 augusti kom det ett mail - ville jag vara med och bidra till en ny CV-bok som skulle ges ut i USA? Absolut var min första spontana tanke. Hur skall jag hinna var min andra tanke.

Alla som ville bidra (enbart de som är ACRW- eller MRW-certifierade fick frågan) ombads skicka in sina "bästa" CV. Bäst kunde betyda bäst innehåll, största utmaningen eller en rad andra saker. Man kunde skicka in CV oavsett vilken bransch, yrkestitel eller nivå respektive kund hade  nått. 

OBS! All fakta som namn, kontaktuppgifter, arbetsplatser, kundnamn, viktiga projekt osv fiktionaliserades.

Det blev lite hektiskt, det ena CV:t var på svenska så det fick jag översätta. Jag skickade in sammanlagt två CV. Varje CV skulle dessutom åtföljas av en motivering till varför jag valt att skicka in just det CV:t - vilka hade de specifika utmaningarna varit? 

Knappt två månader senare fick jag ett mail: "We're delighted to tell you that one or more of your resumes will be published in our upcoming book, We had nearly 400 entries from 100+ contributors —it was hard to choose!"

Det här är inte sant var min första tanke - 100% av de CV jag skickat in som "tävlingsbidrag" blev antagna dvs har valts ut bland de nästan 400 bidrag som över 100 CV-skribenter skickat in. (Boken kommer innehålla 80+ CV från 53 CV-proffs).

Året började med att jag i januari blev klar med min CV-certifiering (som första Europé) och 9 månader senare fick veta att exempel på mitt arbete kommer bli publicerat i en CV-bok som ges ut i USA. 


19894580-vlpu7jpg