Skriv inte om dig själv i 3e person!

På LinkedIn ser jag då och då samman-fattningar (Summary) men även annan text i olika personers profiler där ordet "jag" är utbytt mot ett förnamn, det kan t.ex. stå: "Henrik har stor erfarenhet inom ...." Detta profiler är skrivna i 3e person. Varför?

 

LinkedIn är ett enda gigantiskt (digitalt) mingeltillfälle. Vem skulle IRL (dvs i verkliga livet) gå runt på ett mingeltillfälle och presentera sig, dvs hälsa på nya bekantskaper genom att säga "Hej, det här är Henrik och han har ...."?

Här är en läsvärd artikel på detta ämne: "“Why the F%$# Do People Refer to Themselves in the Third Person?

Jag saxar ur ovanstående artikel:
"Referring to yourself in the third person creates distance between “I” and “he.” So if you have an exaggerated view of how great you are, you could be using this distance to make yourself even bigger. Or, if you’ve achieved major success suddenly, using the third person could be a way to adjust to the bigger role that’s been assigned to you. It’s a way to enlarge yourself to fit that role."

Ibland är det så att en person har kopierat en presentationstext om sig själv, kanske skriven i samband med att personen skall hålla en kurs/föreläsning osv. Så var det för en av mina fd grannar. MEN det är ju enkelt att skriva om, att ändra från tredje person till första. Utan att det blir för många jag i texten.