"Personligt varumärke" - hurdå?... 30 januari 2014

Eftersom headhunters och HR-personer kollar alla dina "referenser" som numera även inkluderar hur du agerar på Facebook, Twitter, Instagram osv gäller det att vara konsekvent i hur man agerar och vilken bild av sig själv man visar upp.

Om man förmedlar en seriös bild på LinkedIn, är väldig "Corporate" där MEN visar upp en helt annan sida på Instagram och Facebook kommer det påverka hur HR-personer/ headhunters uppfattar dig. Detta har jag hört från flera personer jag känner som jobbar just inom HR.

Har du googlat dig själv? Har du även bildgooglat dig själv? Är du nöjd med vad som kom fram? Här är en mycket intressant artikel på detta tema med "Personal Branding".

Brand or be branden. Som jag brukar säga. Det gäller att vara först på bollen.