OK att kopiera LinkedIn-profiler... 31 januari 2018

En av de senaste funktionerna på LinkedIn har väckt en hel del uppståndelse, nämligen CV-assistenten som kopierar info från alla de Linkedin-profiler som INTE aktivt valt bort denna nya standard.

För dem som använder Office 365 är denna nya funktionalitet standard - men du kan välja bort den. 

Det finns många personer, inte bara undertecknad utan många många andra av LinkedIns 530 miljoner medlemmar som lagt ner mycket tid på att skriva och utforma sina LinkedIn-profiler så att de skall vara  så optimerade som det bara går både vad gäller text men även utseende. Och nu går detta att enkelt kopiera rakt av. Är det ok? Är det etiskt? Får man lov att göra så?

Svaret på den frågan (kanske) finns i det avtal som alla som blir medlemmar på LinkedIn har skrivit under. Detta avtal ändras då och då. 

Ett exempel på ändringar är att LinkedIn i sitt avtal ändrat minimiåldern på dem som vill bli medlemmar till 16 år, från 13 år (hur tänkte de där) och innan dess var miniåldern 18 (tror jag).

När det gäller en av de senaste funktionaliteterna "kopiera innehålelt i andras LinkedIn-profiler" som jag skriver om står följade att läsa i avtalet:

§2.2 "Your Account", här står "your account belongs to you" men samtidigt står det i § 2.5 (Sharing)
att "When you share information, others can see, copy and use that information."

Our Services allow messaging and sharing of information in many ways, such as your profile, slide deck, links to news articles, job postings, InMails and blogs.

Information and content that you share or post may be seen by other Members or Visitors. Where we have made settings available, we will honor the choices you make about who can see content or information (e.g., message content to your addressees, sharing content only to LinkedIn connections, restricting your profile visibility from search engines, or opting not to notify others of your LinkedIn profile update). For job searching activities, we default to not notifying your connections network or the public. So if you apply for a job through our Service or opt to signal that you are interested in a job, our default is to share it only with the job poster.
We are not obligated to publish any information or content on our Service and can remove it in our sole discretion, with or without notice.

§ 3.1. Your License to LinkedIn
You own all of the content, feedback, and personal information you provide to us, but you also grant us a non-exclusive license to it.
We’ll honor the choices you make about who gets to see your information and content
You promise to only provide information and content that you have the right to share, and that your LinkedIn profile will be truthful.


Nu är det bara att bestämma sig. Klicka på länken för att läsa mer om funktionen  att "kopiera innehållet i andras LinkedIn-profiler".