Kommande bristyrken... 1 december 2017

Länge har förskolelärare och civ.ing. varit garanterat säkra kort när det gäller val av utbildning. 

Nu har saco (Sveriges akademikers fackförbund) tagit fram en rapport som visar var jobben finns år 2022.

Av 66 undersökta akademikeryrken bedöms det då vara lätt att få jobb i 25. Vilka dessa är kan du se genom att klicka på bilden till höger. 

Enligt saco (och andra fackförbund) är det alltid bra att ta reda på så mycket som möjligt inför studievalet. Det är viktigt att välja efter egna intressen, låta dem i viss mån styra ditt studieval. MEN det kan ju även vara bra att vara lite "taktisk" och ta reda på hur chanserna att få jobb ser utför de yrken eller utbildningar som du är nyfiken på.

Den fullständiga rapporten "Framtidsutsikter" hittar du genom att klicka på denna mening, och den korta versionen finns här.

En enkel översikt över alla tre kategorierna, 1/brist, 2/inte brist och 3/balans kan du se den här.

Själv hade jag ingen aning om vad jag ville bli förrän jag var i 20-årsåldern. Lärare i engelska. Men så blev det inte. Däremot har jag periodvid undervisar (inte i engelska) och under många år haft engelska som arbetsspråk där jag skrivit och redigerat texter på engelska. Så är det även nu som enda CV-experten i Sverige som skriver direkt på svenska och engelska.