Har du en dold merit - vilken "nytta" har du av den... 3 februari 2015

I söndags (1/2 2015) fick cirka 100 000 människor reda på min dolda merit – att jag utöver att skriva CV, Linked-profiler och personliga brev även skapar icke-pappersbaserade alster.  I det sammanhanget skissar jag inte sällan på papper och resultatet är ibland gjort av papper men lika ofta av plåt, textil eller trä.

Att skriva CV är som att springa 100-metersfinaler – det gäller att leverera toppresultat varje gång. Min dolda merit ger mig en bra och nödvändig balans i livet. Att jobba med händerna på ett ”3D-sätt” stimulerar också andra delar av hjärnan. Att skriva på tangenter eller "swipa" på en skärm är 2D-sätt (tangenter) eller 1D-sätt (swipa på pekskärmar).

Kreativa händer är grunden för vår kultur skriver handkirurgen Göran Lundborg. I sin bok ”Handen och hjärnan” berättar han att ”i ett evolutionärt perspektiv var handen färdigutvecklad långt före hjärnan och får antas ha spelat en viktig roll för dess utveckling.”

Jag saxar ur en intervju med Göran Lundborg:

"– Vi talar om handen som hjärnans förlängning, men på sätt och vis är det ju hjärnan som är handens förlängning också. Handens aktiviteter formar hjärnans inre organisation väldigt snabbt och väldigt påtagligt, konstaterar Göran Lundborg.

Han berättar om hjärnans plasticitet och händernas förmåga att lämna avtryck »inne i huvudet«.

Det finns vetenskapliga bevis för att personer som från tidigaste barnaår låter händerna hantera ett instrument, till exempel violin eller piano, får mer komplicerade system av nervbanor i hjärnan och en mer utvecklad vit substans. Hjärnbarken, corpus callosum, som förenar de två hemisfärerna, är mer utvecklad hos musiker än hos andra, eftersom det som händerna dagligen gör ställer större krav på samverkan mellan högra och vänstra hjärnhalvan."

Min dolda merit ställer precis som musicerandet också stora krav på samverkan mellan högra och vänstra hjärnhalvan. Att hantera olika verktyg och material och skapa innebär ofta att med stor precision förverkliga mina kreativa idéer. Den skapande processen är väldigt avkopplande och ger stor glädje. Glädje som jag tar med mig i mitt arbete med mina CV-kunder. Detta växelbruk är för mig (och mina CV-kunder) en win-win-situation. 

Vilken är din dolda merit och vad säger du om forskaren Farida Rasulzadas påstående att ”Kreativ blir man genom att utmana sig själv”.

ps. Det är lite intressant att läsa att handkirurgen Göran L både målar akvarell och är jazzmusiker.

pps. Händerna är så stora på Homunculusfiguren eftersom figuren illustrerar kroppens olika delar i proportion till hur stor »plats« de tar i hjärnan - dvs hur stor roll de spelar för hjärnans utveckling. Händerna leder. Överlägset.