Detta är inte tillåtet på LinkedIn!... 9 maj 2014

Då och då ser jag LinkedIn-profiler som av ren okunskap bryter mot det avtal som alla LinkedIn-medlemmar skrivit under (när man en gång gick med i LinkedIn). 

Vad jag tänker på specifikt är rutan där namnet står. Därför tänkte jag berätta vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.

Enligt §10 i detta avtal (LinkedIn “DOs” and “DON’Ts”) får man i namnfältet enbart skriva sitt namn. MEN det finns ett (1) undantag. Man får lov att lägga till "Suffixes or Certifications" - dvs förkortningar från etablerade och officiella examina.

Exempel på vad som är ok: MBA (dvs Master of Business Administration) eller Ph.D.

Däremot får du i namnfältet INTE skriva t.ex. "Yogainstruktör" eller annan "titel" - det är enbart godkända utbildningsförkortningar eller certifieringar som accepteras av LinkedIn. Du får alltså INTE heller ha med telefonnummer, e-postadress eller andra saker i din namnruta.

Om man bryter mot denna regel riskerar man att bli avstängd från LinkedIn. Läs mer här.


Till höger ser du två exempel på vad som är ok att ha med i sitt namnfält - förutom själva namnet.

1/ Dr. + förnamn + efternamn 
2 Förnamn + Efternamn + välkänd certifiering (CPM)

Här kan du läsa hur du gör för att lägga till suffix och examensförkortningar.

Om du byter efternamn eller är känd under ett mycket etablerat "nickname" (smeknamn) är det också ok att ha med detta i namnfältet. Läs mer här.

Personligen tycker jag att VARFÖR inte nöja sig med att enbart ha sitt förnamn och efternamn i namnrutan? "Less is more". Tycker jag. Det räcker - givetvis tillsammans med en riktigt bra profilbild!