Med nya utseendet på LinkedIn-profilen (mycket bättre är min åsikt) som de flesta borde ha fått vid det här laget, har viktig information blivit lättare att hitta.Jag tänker speciellt på hur man hittar kontaktuppgifter till en person på LinkedIn.

Läs mer