Återgå till blogg
Är du (oxå) "Responsible"?... 8 mars 2014

I mitt dagliga arbete ser jag att "responsible" är ett favoritord bland många av mina CV-kunder. Att skriva att man är "responsible" vill jag påstå är ett subjektivt påstående - dvs något som man själv anser att man är.

Läs mer
"Personligt varumärke" - hurdå?... 30 januari 2014

Eftersom headhunters och HR-personer kollar alla dina "referenser" som numera även inkluderar hur du agerar på Facebook, Twitter, Instagram osv gäller det att vara konsekvent i hur man agerar och vilken bild av sig själv man visar upp.

Läs mer