Återgå till blogg
Nya utseendet på LinkedIn desktop... 8 februari 2017

Igår när jag loggade in på LinkedIn fanns det nya gränssnittet - dvs utseendet på plats. Inklusive alla nya/ändrade funktioner. Förändringarna har blivit bättre än jag trott efter att jag i september förra året sett

Läs mer