Länge har förskolelärare och civ.ing. varit garanterat säkra kort när det gäller val av utbildning.  Nu har saco (Sveriges akademikers fackförbund) tagit fram en rapport som visar var jobben finns år 2022.

Läs mer