Bra feedback - vad funkar... 31 maj 2017

Intervjuade en omtyckt chef idag. (Hur vet att personen är omtyckt chef tänker kanske vän av ordning? Det framgår av svaren jag fått och samtalet jag haft där jag ställt många följfrågor).

Min kund som är en rak och tydlig chef berättade att hen alltid är noga med att berömma sin personal - säga till när saker fungerar bra. Alltid visa att hen är intresserad av att det skall bli bra för dig, mig och enheten. Min kund sa vidare att eftersom jag är noga med att berömma sp blir det så att  "även när jag kommer med kritik uppfattas jag som en rättvis person. Jag vill berömma inför hela gruppen, det ingår i att bygga upp gruppkänsla."
 

Vad säger forskningen om feedback?
"Forskning som handlar om att ändra beteende visar att det överlägset mest effektiva är att sätta sökarljuset på de beteenden man vill se mer av – så kallad positiv feedback – och/eller att ignorera det beteende man inte vill se mer av." läser jag i ett nyhetsbrev: Psykologen: Så ger du feedback som funkar när jag efter min kundintervju rensar bland mejlen. Precis det jag fick lära mig när min dotter var liten tänker jag. Allmänmänskligt beteende som funkar på alla åldrar.

Jag läser vidare att "om ett negativt beteende ignoreras, kommer det att tappa sin laddning och mattas av." Plus precis det min kund sa under intervjun  "Om man får veta vad andra gillar med en själv, skapar det en känsla av samhörighet och tillit."