Återkoppling efter ansökan...

Rekryteringsplattformern Uptrail (där kunder kommer i kontakt med talanger inom IT/Tech, ingenjör, UX/design, marknadsföring och sälj) har gjort en enkätundersökning av hur deras jobbsökande upplever återkopplingen på deras ansökningar. Jag saxar:

Återkoppla i tid
Dålig återkoppling riskerar att sprida sig. De flesta jobbsökande har ett nätverk. Blir de missnöjda med rekryteringsprocessen är risken stor att de kommer berätta detta för "alla" de känner - vilket riskerar att ge företaget vill rekrytera igen dåligt rykte. 

Återkoppla till alla
Oavsett om återkopplingen är nej tack eller om den jobbsökande går vidare är viktigt att återkoppla till alla (för att minimera badwill). Någon form av återkoppling (kort meddelande) är bättre än ingen alls.

Förklara
Uptrails enkätundersökning och data visade att den näst största frustrationen är att inte få veta varför man inte gått vidare. Någon som känner igen sig?

Snabb återkoppling med en motivering till varför man inte gick vidare.

Idag finns flera ATS*/rekryteringssystem som erbjuder möjligheten att automatisera en del av återkopplingen. *ATS = Applicant Tracking System är ett HR-verktyg som hanterar ett företags rekryteringsflöde från kandidatattraktion till kommunikation med kandidater och hela vägen fram till anställning. Det betyder att inskickade ansökningar automatiskt samlas i rekryteringsverktyget som konverterar ansökningarna till standardiserade kandidatprofiler. Därför är det extra viktigt att alltid ha med rätt nyckelord i sin ansökan.