Är inte en (fast) lön viktigt längre?... 21 mars 2014

Fastighetsförvaltare är ett kassaskåpssäkert framtidsyrke. Redan nu ett bristyrke. Inte konstigt att YH-skolor med den profilen dyker upp. VVS-are är också ett framtidsyrke liksom plåtslagare. Tandskötare är ett bristyrke. Duktiga programmerare letar branschen efter med ljus och lykta. Bristen är stor. Både i Sverige och Danmark. Utbildningar som kan leda till jobb väljs ofta bort. Åtminstone är det så i Sverige. I drygt tio år (eller mer) har många valt att läsa utbildningar inom t ex media, trots att det är väldigt svårt att få jobb i den branschen. Speciellt få ett fast jobb.

 

I Sverige vill 25% att trygghet eller god inkomst är viktigt. I Finland svarar 50% att trygghet eller god inkomst kommer först. I Tyskland säger 75% att trygghet och god inkomst kommer före annat när man väljer jobb.

Läs mer om detta i denna intressanta debattartikel.