Är du (oxå) "Responsible"?... 8 mars 2014

I mitt dagliga arbete ser jag att "responsible" är ett favoritord bland många av mina CV-kunder.

Att skriva att man är "responsible" vill jag påstå är ett subjektivt påstående - dvs något som man själv anser att man är.

Det är mycket bättre att låta andra vittna om hur ansvarsfull du är.

Skaffa seriösa affärsrelaterade rekommendationer där det tydligt framgår vilken relation den som skriver rekommendationen har till
dig - samt vad det är du har gjort som personen vill rekommendera.
(Tipsa gärna vad du vill att de skall belysa) OCH byt ALDRIG rekommendation med varandra. Oavsett. Det ser inte bra ut!!!

LinkedIn har nu för fjärde året presenterat årets "top buzzword" - dvs det ord/uttryck som förekommer oftast i LiknkedIn-profiler - i hela världen. Så här har det sett ut hittills:

År 2010 -  "Extensive experience” År 2011 & 2012 - “Creative” År 2013 - "Responsible"